insights article

CFO Anders Boyer om coronakrisen og Pandora

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Anders Olesen
Senior Partner

Coronakrisen ramte os i foråret som et ægte ‘black swan-event’. Uventet og voldsomt. Men det er meget forskelligt, hvordan de enkelte virksomheder er blevet påvirket af krisen. Nogle blev ramt hårdt – andre oplevede vækst. Her deler Anders Boyer, CFO hos Pandora, sine erfaringer fra coronakrisen.

Del artikel

Hvordan blev din virksomhed ramt af krisen?

Pandora blev ganske hårdt ramt af krisen på efterspørgselssiden. Som en global virksomhed, hvor hovedparten af salget finder sted gennem fysiske forretninger, så påvirker det salget betydeligt, når de fysiske forretninger lukker.

Da krisen toppede, var mere end 80% af vores næsten 3.000 forretninger rundt omkring i verden lukkede. Heldigvis egner vores produkter sig godt til onlinesalg, og en pæn del af den tabte omsætning i de fysiske forretninger blev kompenseret ved en kraftig onlinestigning.

Vores ‘supply chain’ blev ikke påvirket i større grad. Vi har flere end 11.000 kolle-gaer på fabrikkerne i Thailand, og vi tog en lang række tiltag for at mindske risikoen for smittespredning. Og indtil videre har vi ikke set større uregelmæssigheder.

Samtidig har vi set på vores distributionscentre rundt omkring i verden og etableret backup-planer, således at distributionen så vidt muligt kan ske fra andre lokationer, såfremt et distributionscenter bliver ramt – fx ved at bruge vores fysiske butikker.

Hvad har krisen betydet for finansfunktionen i din virksomhed?

Da krisen brød ud, måtte vi trykke ctrl-alt-delete på kalenderen og dedikere al tid til at styre os igennem krisen. Når en krise af disse dimensioner bryder ud, så bliver kompetencer og værktøjer såsom fleksibilitet, evnen til at tage hurtige beslutninger uden perfekt datagrundlag og scenarieplanlægning langt vigtigere.

Vi organiserede hele finansfunktionen omkring krisen med en styre­gruppe, rele-vante work­streams og daglige morgenmøder. Det kørte vi videre med i cirka tre måneder indtil primo juni 2020.

Hvad har I gjort for at tackle krisen?

Først og fremmest satte vi likviditet endnu højere på agendaen. Pandora har et stærkt finansielt udgangspunkt, og mange andre virksomheder bliver langt hårdere ramt på likviditeten. Men vi satte os fra starten det mål, at vi vil skabe så stærk en position, at vi dels kan modstå en dyster situation, hvor den globale detailhandel er lukket ned resten af året, dels kan fortsætte med at investere uden at være be-grænset af adgangen til likviditet. Det resulterede i, at vi rejste 4,8 mia. kr. i ekstra likviditet primo maj 2020 som en form for ekstra forsikring.

Derudover indførte vi en simpel Excel-baseret planlægningsmodel, hvor vi kan styre en række finansielle scenarier på en simpel og fleksibel måde.

Og som børsnoteret selskab har vi selvfølgelig måttet gentænke vores kommuni-kation med vores ejere og kapitalmarkederne generelt. Det inkluderer ganske drastiske tiltag som at fjerne vores guidance for året (ligesom mange andre virksomheder), men også at gentænke, hvordan vi giver indsigt og bedst mulig trans­parens i en krise som denne.

Hvad har I lært af krisen?

Vi har først og fremmest lært, at vi kan rykke rigtig hurtigt, når vi fokuserer på en opgave. Når alle kræfter rettes samme vej, så giver det en imponerende trækkraft.

Vi har også lært, at vi kan komme ganske langt med simple planlægningsværktøjer. I den scenariemodel, som vi har arbejdet med igennem krisen – og stadig bruger i skrivende stund – har vi ikke detaljerede data om omkostninger eller omsætning på produkter. Men vi ved nok til at kunne styre virksomheden.

Anders Olesen
Anders Olesen
Senior Partner
Vil du vide mere?
En krise er en spidsbelastning, hvor det er afgørende, at der er kapacitet til at varetage de forretningskritiske leverancer for at styre virksomheden sikkert gennem krisen. Hos Basico kan vi hjælpe med både rådgivning og interimsløsninger inden for legal og økonomi.
Har du brug for sparring til at komme godt videre oven på krisen, er du velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.