Automatisering af processer

Automatisering af processer

I globale koncerner, der er ekspanderet gennem opkøb, er det ikke ualmindeligt at skulle trække finansielle data fra mange forskellige systemer, der understøttes af lige så mange forretningsmodeller og med forskellige rapporteringsbehov. Selv om muligheden for at standardisere systemerne i disse virksomheder kan virke utopisk, lykkes det alligevel for mange at implementere ERP-systemer, der bidrager til at reducere cyklustiden. De interne transaktioner kan være meget tidskrævende. Ved at automatisere processerne kan du som CFO nemt spore de forskellige aktiviteter i processen og dermed reducere de flaskehalse, der opstår, når en aktivitet er afhængig af en anden. Derudover bliver det lettere at finjustere processen løbende.

Balance med ADRA BALANCER

Med automatisering følger overblik i realtid over hele afstemningsprocessen. De tidskrævende og usikre arbejdsgange med regneark og manuelt udførte opgaver hører til i fortiden. Automatisering betyder tillid til tallene, frigjort tid og en hurtigere afslutning. Du får kontrol over afstemnings- og lukkeprocessen, du får fuld gennemsigtighed og præcision samtidig med, at alle lovkrav overholdes, og du kan til enhver tid trække data ud for at dokumentere ressourceforbrug per medarbejder og opgave. Du får fem fundamentale fordele med ADRA BALANCER:

  1. Fuldstændig kontrol over afstemning af balancen ─ fra import og udarbejdelse af balancer til endelig godkendelse og revision. Alle data uploades til et sikkert digitalt arkiv. Du får både overblik i realtid og adgang til alle detaljer.
  2. Overblik i realtid ─ over planlægning, fremskridt og status for afstemningsprocessen, uanset tidspunkt: gennemsyn af de forskellige opgaver med udarbejdelse, godkendelse og revidering af politikker og procedurer for afstemning.
  3. Gør det enkelt at overholde lovgivningen ─ ved at afstemme de endelige balancer, efterhånden som de overføres. Du kan spore og føre kontrol, og data kan gøres tilgængelige i digital form til revisoren.
  4. Øger produktiviteten ─ så alle ved, hvordan og hvornår de skal udføre deres opgaver. Fejl kan elimineres, medarbejdere kan koncentrere sig om kerneopgaven, og printudgifterne kan reduceres væsentligt.
  5. Afslut hurtigere, og undgå risici ─ ved at strømline og digitalisere månedsafslutningen. Arbejdsgangen kan reduceres med flere dage. Tilliden til tallene er i top, for du behøver ikke vælge mellem hastighed og nøjagtighed.

Du kan finde mere inspiration i Basicos artikel, "Den kvalitative rapporteringsproces", til hvordan rapporteringsprocessen kan tilrettelægges optimalt med mindst muligt ressourcetræk, så rapporteringen snarere bliver et spørgsmål om at levere information, der giver indsigt og forståelse, fremfor blot at levere indsamlede tal fra organisationen. Læs artiklen her


Den rigtige løsning

Hos Basico lægger vi vægt på at sikre dig den mest optimale løsning for din virksomhed. Vi hjælper dig med de områder, hvor du med fordel kan automatisere samtidig med, at vi tager højde for, at det menneskelige element altid vil være afgørende for, om arbejdet bliver gjort ordentligt.

Kontakt Partner Morten Bille direkte på e-mail mbille@basico.dk eller tlf. 25102233, og få en uforpligtende snak om, hvordan Basico kan hjælpe din organisation videre.