6 fordele ved at kombinere ERP med robotter

6 fordele ved at kombinere ERP med robotter

Af

Når du oplever udfordringer med dit ERP-system, vil din første overvejelse ofte være, at det må være tid til en udskiftning.

Men det er min erfaring, at en udskiftning af et ERP-system kun bør komme på tale, når alle andre muligheder er overvejet. Det er der flere grunde til:

 • ERP berører typisk hele virksomheden, så forandringerne ved en udskiftning vil være massive
 • Det er meget ressourcekrævende - både menneskeligt og økonomisk - at udskifte ERP
 • ERP har typisk adskillige integrationer, der skal re- designes
 • Både kunder og leverandører bliver som regel påvirket
 • Det er de færreste, der har de rette interne ressourcer til at løfte et så stort og komplekst projekt

En ERP-udskiftning er derfor ofte et højrisikoprojekt. Men ved hjælp af et High Spot Review hjælper Basico dig med at ”dosere rigtigt”, når ERP-systemet kræver behandling. 

 

Løs dine ERP-udfordringer med robotter

I mange tilfælde kan du løse dine ERP-udfordringer ved implementering af Robotics.

En robot kan altså forlænge livet for dit ERP-system.

Robotics er især anvendeligt i de tilfælde, hvor du kan løse udfordringerne ved hjælp af repetitivt manuelt arbejde i systemerne. Det kan både være internt  i  ERP-systemet,  men også i tilfælde, hvor du skal flytte information imellem kildesystemer og ERP-systemer. Her kan en robot blandt andet fjerne behovet for en dyr og kompliceret integration.

Fordelen med Robotics er, at du kan fylde på med opgaver,  så længe robotten har ekstra kapacitet – 24/7, 365 dage om året.

Og da du ikke skal programmere en robot, men i stedet håndtere den via et grafisk interface, kan Finance styre den uden at være afhængig af hjælp fra IT-afdelingen. Det forøger agiliteten markant

Robotics leverer betydningsfulde fordele til proces, der:

 • Er regelbaseret, repetitiv og digital
 • Er eksponeret for menneskelige fejl
 • Har medium til høj volume
 • Har periodiske eller uforudsigelige peakperioder
 • Kræver behandling uden for normal kontortid
 • Har ventid mellem procestrin
 • Ikke kan bære en businesscase for ERP-systemændring
 • Er lavt prioriteret af IT-afdelingen

 

13 processer du kan robotisere

Ingen opgaver er for kedelige for en robot, og den er ”ligeglad med”, hvilke processer den deltager i.

Der er dog nogle processer, hvor en større andel af den manuelle behandling egner sig bedre til at blive automatiseret end andre.

Figur 1 ”Process and activity” giver dig et overblik over de områder, hvor du kan høste store gevinster af at robotisere.


Fordelene ved at benytte en robot på ERP

Der er mange fordele ved at anvende en robot i samspil med dit ERP-system:

 1. Ingen proces- eller systemforandring: Robotten udfører blot kommandoer og aktioner på sam- me måde, som en menneskelig ressource gør. Eksempel- vis logger den på, kopierer, skifter system, indsætter og godkender; men den gør det elektronisk, så der behøver ikke at sidde en person ved tastaturet. Processer og systemer forbliver derfor uændrede.
 2. Hurtig implementering og høj ROI Implementeringstiden er kort, da robotten ikke kræver forandringer i systemer eller processer. Den medarbej- der, som normalt udfører opgaven, kan varetage den simple implementering. Alternativt er uddannelse af en enkelt specialist i Finance, som kan agere superbruger, oplagt. For jo kortere implementeringstid, jo højere
 3. Skalérbart - både horisontalt og vertikalt En robot er ligeglad med, hvilket system den arbejder i. Du kan konfigurere den til udelukkende at arbejde i ERP-systemet, men til gengæld udføre mange forskel- ligartede Robotten kan også arbejde bredt, så den arbejder i flere forskellige finanssystemer. Helt ultimativt kan den også varetage opgaver i andre forret- ningssystemer som produktionssystemer, CRM etc. Blot så længe robotten har kapacitet, kan du fylde opgaver  på den – 24/7, 365 dage om året.
 4. Forandringsledelse ikke nødvendigt Da implementeringen af robotten ikke ændrer processer eller systemer, er forandringsledelse i organisationen ikke nødvendig. Robotten erstatter manuelt arbejde - typisk for én person pr. aktivitet. Derfor er det kun denne person, der er påvirket af implementeringen. Men hvis du laver procesoptimering i forbindelse med implementeringen, kan forandringsledelse være en nødvendighed.
 5. Ingen programmering – høj agilitet En robot kræver ingen programmering. Du konfigurerer den via et brugervenligt grafisk interface. Vi anbefaler derfor, at Finance styrer og ejer robotten. Dermed kan Finance arbejde agilt med effektiv implementering af nye handlinger i robotten med løbende justeringer, hvis nødvendigt.
 6. Mindre fejlrisiko samt indbygget revisionsspor Robotten gør tingene konsekvent og på samme måde hver gang. Så når en regel er lavet, minimerer du risiko- en for fejl og øger transparens og Desuden sikrer du revisionssporet og dokumentation. Det er naturligvis vigtigt at opstille et kontrolmiljø, så du sikrer, at reglen fungerer efter hensigten - både med hensyn til kvalitet og fuldstændighed.

Sådan kommer du i gang

Med et High Spot Review  gennemgår vi  i  samarbejde med  dig  dine  udfordringer og  behov  til  ERP-systemet. Herunder analyserer vi dine forbedringsmuligheder ved at anvende Robotics og imødekomme dine udfordringerne i ERP-systemet. Kontakt Senior Manager Morten Boldsen for mere information.

Basico afholder både workshop og kurser i Robotics. Her får  du mulighed for at arbejde hands-on med robotter og derved udforske de mange effektiviseringsmuligheder. 


High Spot ERP Review

Et High Spot Review er en prædefineret ydelse til en fast pris, der gør det sikrere at sætte ERP-processen i gang. Vores High Spot Review tager udgangspunkt i Finances primære processer og nuværende IT-status og danner grundlag for at sætte nogle her og nu-tiltag (quick wins) i gang og giver samtidig langsigtede anbefalinger.


Case

En produktionsvirksomhed har en gammel Axapta 3.0. Den kører stabilt, men lider af lange svartider i ordrebehandlingen, hvilket skaber stor frustration og megen spildtid. Et High Spot Review afslører, at en udskiftning af ERP-systemet kræver mange ressourcer og er derfor et langsigtet projekt.  I stedet håndterer en robot nu ordrebehandlingen og frigiver medarbejderne til mere værdiskabende opgaver samt mind- sker frustration og irritation over ventetiden.


Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om hvordan du kombinerer ERP med robotter, så kontakt Director Morten Boldsen på 4083 6288 / mboldsen@basico.dk

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her