insights-articler

Regnskabsregler i praksis.

Hos Basico har vi stor erfaring med rådgivning om regnskabsmæssige forhold, herunder tilpasning af forretningsgange og interne kontroller til virksomhedens regnskabsrisici. Tilpasningen kan derudover bestå i at implementere software, der kan understøtte effektive workflows, og sikre, at de vedtagne governance-politikker bliver efterlevet.

TIL TOPPEN

Regnskabsreglerne og virksomhedernes behov er i konstant forandring, hvilket eksempelvis kan være foranlediget af:

 

Regelændringer

Implementering af nye IFRS-standarder i takt med EU-vedtagelser og ændringer til den danske årsregnskabslov.

Organisationsændringer

Tilpasning af virksomhedens regnskabspraksis ved nye koncernforhold, nye forretningsaktiviteter og ændrede regnskabsmåltal i ledelsesrapporteringen.

Ændrede krav/forventninger

Krav fra banker, forventninger fra bestyrelsen og investorer.

Hos Basico har vi stor erfaring med rådgivning om regnskabsmæssige forhold, herunder tilpasning af forretningsgange og interne kontroller til virksomhedens regnskabsrisici. Tilpasningen kan derudover bestå i at implementere software, der kan understøtte effektive workflows, og sikre, at de vedtagne governance-politikker bliver efterlevet.

Hvis du kan se, at kommende regelændringer kan få betydning for din virksomhed, kan vi desuden hjælpe med en konsekvensanalyse – og med hvordan du bør håndtere konsekvenserne, så risiciene bliver adresseret, og du får involveret dine stakeholdere rettidigt. 

Læs mere om
regnskabsregler i praksis.

Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews. 

Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews. 

Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews. 

Kontakt os?

- og få strategisk rådgivning.

Kontakt os?

- og få strategisk rådgivning.

Mikkel Harloff-Helleberg, Partner
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.