insights-articler

ESG Reporting Services.

I ESG Reporting Services hjælper vi med ’double materiality assessment’, design, etablering og forankring af hele ESG-rapporteringsprocessen. Vi har den operationelle erfaring, der sikrer en praktisk implementering og solid governance, der kan hjælpe dig gennem løbende rapportering og ’limited assurance’-revisionsprocessen. 

Hvis du står med et midlertidigt kapacitetsbehov i dit ESG-rapporteringsteam, kan vi også stille med en erfaren konsulent til at hjælpe jer med at løse opgaven, så jeres tidsplan fortsat holder. 

TIL TOPPEN

Skal du i gang med ESG-rapportering? 

Efterspørgsel drevet af EU-lovgivning samt forventninger fra samarbejdspartnere har gjort etableringen af ESG-rapportering til en prioritet for mange virksomheder

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) bliver udrullet i 2024 og tager ESG-indsatsen til et nyt niveau, hvor bæredygtighed i højere grad uniformeres i form af konkrete KPI’er, der efterfølgende omfattes af revisionsgennemgang og erklæring (’limited assurance’). 

Vi hjælper dig gerne med at afkode CSRD-lovkravene og omsætte dit arbejde med bæredygtighed til operationel ESG-rapportering og processer. Vi oversætter dine ESG-ambitioner til et håndgribeligt roadmap og en ESG-operating model, som vi sammen implementerer. På den måde er I selvkørende og i stand til at rapportere på ESG og gennemgå revision (’limited assurance’). 

Praktisk og operationel tilgang til ESG 

Vi anerkender, at ESG-rapportering spænder fagligt og organisatorisk vidt og bredt. Men med en solid rapporteringsproces, hvor I har styr på det basale først, kan I efterfølgende bygge på med immaterielle og ’nice to have’ KPI’er. ESG kan skabe værdi i din virksomhed, men det kræver, at datakvaliteten er på plads. Det sker oftest kun, når der i organisationen er enighed om ansvarsområder, definitioner, deadlines, udregningsmetoder m.v. 

Vi fokuserer på at få udviklet årshjul, roller og ansvar (RACI), ESG-accounting manual, kontroller og interne procesbeskrivelser, der afdækker hele processen. Målet er en effektiv rapporteringsproces, som skaber værdi og kan imødekomme dialogen med revisionen. 

Interim 

Har du ekstraordinært brug for ressourcer i dit ESG-rapporteringsteam i forbindelse med årsregnskab, forandringer eller medarbejderomsætning? Så tilbyder vi erfarne konsulenter som support til driften, så du kan overholde deadlines og tidsplan. Vores konsulenter arbejder hands-on og er klar til at løfte opgaven med alt, hvad det indebærer ift. system- og proceskendskab. 

Vil du vide mere?
Vil du vide mere?
Morten Virenfeldt Nielsen, Partner
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.