insights-articler

ESG-rapportering.

Arkitekterne er færdige – nu skal håndværkerne til. Dét, vi i Basico kan hjælpe med ift. ESG, er at udvikle, implementere og understøtte en operationel driftsmodel for ESG-rapportering i din virksomhed, så I bliver klar til selv at løfte opgaven.

TIL TOPPEN

Mange virksomheder har arbejdet med CSR i mange år, men med indførslen af ESG-kravene bliver virksomhedernes ansvarlighedsindsatser taget til et nyt niveau. Et niveau, hvor de gode intentioner bliver målt i konkrete tal.  

Og det er ikke uden udfordringer. For hvordan opgør du din virksomheds CO2-udledning? Og hvordan får du stablet et maskinrum på benene, der kan løse rapporteringsopgaven? 

For at the end of the day er dét, hvad ESG er: En yderligere rapporteringsopgave med afsæt i data og governance.  

Derfor bor ESG også oplagt i Finans. Det er os, der er vant til at arbejde med rapportering og kontroller, og os, der kan hjælpe med at skabe et forhold til tallene – som kan forekomme temmelig arbitrære, hvis ikke de bliver sat i sammenhæng.  

En operationel ESG Operating Model 

Finans har i årtier udviklet og finpudset processer for daglig drift i henhold til interne og eksterne krav – det samme skal vi nu til at gøre for ESG. I Basico er vi specialister i at bygge, udvikle og drifte det finansielle maskinrum.  

Og det er også den del af ESG, vi kan hjælpe dig og din virksomhed med. Vi kan hjælpe dig med at rekruttere de profiler, du har behov for ift. at kunne løfte opgaven internt, og vi kan hjælpe dig med at få etableret de processer, kontroller, retningslinjer og den organisation, der skal til for at løfte ESG-opgaven.  

Er det relevant for min virksomhed at arbejde med ESG? 

Det korte svar er: Ja. Det lidt længere svar er, at det er relevant for alle virksomheder at arbejde med ESG. I første omgang gælder EU-kravene kun store og børsnoterede virksomheder … men. Det er faktisk ikke helt rigtigt. For du bliver som lille eller mellemstor virksomhed indirekte omfattet af kravene – lige så snart de rammer de store virksomheder.  

Sagen er den, at en del af de krav, de store virksomheder bliver underlagt, er scope-krav, hvor både virksomheder i scope 2 og 3 skal leve op til ESG-kravene, hvis de store virksomheder fortsat skal kunne benytte dem som leverandører. Derudover udvider EU løbende rammerne for, hvilke virksomheder der er forpligtet til at lave ESG-rapportering. 

Samtidig er der de krav og forventninger, dine andre kunder og samarbejdspartnere har. For vi kommer ikke uden om, at din virksomhed bliver mere attraktiv både for kunder og samarbejdspartnere, hvis I agerer ansvarligt og kan dokumentere det sort på hvidt. På den måde er ESG blevet et reelt konkurrenceparameter.  

ESG-drift, der favner alt fra FM til finans 

I Basico har vi gjort det til vores metier at understøtte supportfunktionernes infrastruktur, og når vi skriver, at vi kan hjælpe dig med at skabe en driftsmodel for ESG i din virksomhed, mener vi, at vi kan hjælpe dig med at få styr på processer, retningslinjer, systemer og kompetencer. Sådan helt lavpraktisk. 

ESG er en tværfaglig opgave, som vi mener, operationelt bør ejes af Finans, men som for at lykkes kræver involvering fra flere dele af en organisation for at sikre sammenhæng imellem strategi, eksekvering og rapportering. I Basico leverer vi en tværfaglig ESG-løsning, som sikrer, at din driftsmodel kommer hele vejen omkring ESG-opgaven.  

Netop nu er der et ’moment of opportunity’ 

Du har helt sikkert hørt flosklen om, ”at skinnerne bliver lagt, mens toget kører”, før. Og grunden til, at vi alligevel hiver den frem i denne sammenhæng, er, at den er et meget godt billede på, hvordan virksomhederne aktuelt arbejder med ESG.  

For kravene er stadig i proces, men vi er nødt til at forberede os, hvis vi skal være klar til at løfte opgaven. Derfor er der også lige nu et ’moment of opportunity’, hvor du kan prøve ting af uden at blive holdt op på det – så lige nu kan du trykprøve, hvad der fungerer og ikke fungerer – og tilpasse, så du er klar, når ESG-kravene bliver en realitet fra 2024.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig? Så tøv ikke med at række ud. Vi sidder klar til at hjælpe.   

Kontakt os?

- og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt os?

- og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Morten Virenfeldt Nielsen, Partner
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.