Risikostyring

Mange virksomheder har ikke en formaliseret risikoproces eller et tilstrækkeligt overblik over relevante risici forbundet med at drive virksomheden.

Rettidig omhu indebærer, at virksomheden har en ordentlig risikostyring, som gør ledelsen i stand til at vurdere risici og iværksætte tiltag til at reducere effekten af risiciene til et acceptabelt niveau. Det giver overblik og ro i organisationen at have en systematiseret tilgang til risici – og det reducerer omfanget af ubehagelige overraskelser.

Hvordan du styrer risici i din virksomhed, får du inspiration til i artiklerne nedenfor. Vi anbefaler, at du starter med at læse artiklen: Risikostyring i praksis.

Vil du med på Robotics-bølgen og drive digitaliseringen af supportfunktionerne i din virksomhed?

Tilmeld dig vores Robotics-mailserie. Her får du 4 konkrete eksempler på, hvorfor robotter er fremtiden, og hvordan de kan gøre dig mere effektiv og understøtte dig i dit arbejde.

Tilmeld dig her