Den vigtige kontrakt

Den vigtige kontrakt

Det burde være så enkelt, men implementering af ERP-systemer foregår i et komplekst samarbejde mellem kunde og leverandør, og derfor går det jævnlig galt. Hvis det ikke er de rigtige juridiske værktøjer, der bruges, er det en medvirkende faktor til at skabe problemer og dermed hæmme gevinstrealiseringen. Det mener IT-advokat Nicolai Dragsted. Anskaffelse af ERP-systemer adskiller sig fra andre IT-projekter ved blandt andet, at:

  • der er en nær sammenhæng til forretningsprocesserne
  • implementering sker ofte i flere lande, hvilket kræver landespecifikke hensyn
  • et ERP-projekt ofte strækker sig over flere år
  • et systemskift ofte er forbundet med betydelige omkostninger
  • det kræver en god indsigt i nuværende og fremtidige forretningsprocesser
  • leverandøren skal styres på en hensigtsmæssig og effektiv måde

Ofte undervurderer virksomheden, hvad der kræves af virksomheden selv for at gennemføre et ERP-projekt. Konsekvensen er, at implementeringen ikke kommer til at afspejle virksomhedens reelle behov, mener advokat Ole Horsfeldt fra Gorrissen Federspiel. Hvis ERP-projektet går godt, vil du sjældent have behov for at se på kontrakten, før den eventuelt skal fornys - bortset fra for at kontrollere de kommercielle aftaler. Hvis der derimod opstår problemer, er det vigtigt, at kontrakten detaljeret beskriver de aftalte leverancer, betalinger m.m. En korrekt formuleret kontrakt definerer rettigheder, ansvar og forpligtelser for begge parter og beskytter begge parters interesser.

En jungle af kontrakter

Der findes flere kontrakttyper, og allerførst gælder det at vælge den rigtige. Kontrakten skal ses som et styringsredskab, hvor formålet er at skabe et godt grundlag, der gør virksomheden i stand til at styre leverandøren på en hensigtsmæssig måde. Kontrakten skal naturligvis indeholde en kravspecifikation, men den skal i høj grad også rettes mod selve processen samt de anvendte ressourcer og metoder. Evnen til at styre og træffe de rigtige projektbeslutninger afhænger af virksomhedens ressourcer, og succes kræver et godt juridisk fundament for samarbejdet med ekstern leverandør. Mange ting skal fungere sammen, og de skal være afstemt efter hinanden. Fx skal en aftale om vedligeholdelse og drift kunne opsiges, hvis implementeringen mislykkes. Da de fleste virksomheder reelt anskaffer/opgraderer et ERP-system hver 7.-10. år, er det de færreste, som har en tilstrækkelig viden om de nødvendige kontraktvilkår.


Kontakt Basico Legal Services, hvis du har brug kvalificeret juridisk rådgivning eller interimsassistance i forbindelse med din virksomheds ERP-kontrakter. Du er velkommen til at kontakte Basicos legal-partner: Kim Munch Lendal, Partner & Head of Legal Services, e-mail: klendal@basico.dk / tlf.: 5361 6199


 

Vil du med på Robotics-bølgen og drive digitaliseringen af supportfunktionerne i din virksomhed?

Tilmeld dig vores Robotics-mailserie. Her får du 4 konkrete eksempler på, hvorfor robotter er fremtiden, og hvordan de kan gøre dig mere effektiv og understøtte dig i dit arbejde.

Tilmeld dig her