BASICO P/S – PERSONDATAPOLITIK

BASICO P/S – PERSONDATAPOLITIK

Basico P/S – Persondatapolitik

(Please click here for the english version of the Personal Data Protection Policy)

Indledning

Denne persondatapolitik ("Persondatapolitikken") beskriver, hvordan Basico P/S, Philip Heymans Allé 3, 5. sal, DK-2900 Hellerup, CVR-nr. 35852190 (“Basico”) behandler dine persondata, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med Basicos indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.

Basico har udarbejdet denne datapolitik, fordi vi er fast besluttede på at opfylde vores forpligtelser angående behandling af persondata iht. gældende dansk ret og EU-lovgivning på området. Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Det er Basicos målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, og hvordan de videregives eller opbevares.

Indsamling af persondata

Basico indsamler dine persondata på forskellige måder fx:

 • Hvis du ansøger om et job (enten opfordret eller uopfordret);
 • Hvis du er i et rekrutteringsforløb hos Basico;
 • Hvis du kontakter Basico for at indlede et forretningssamarbejde;
 • Hvis du kontakter Basico i forbindelse med et forretningssamarbejde;
 • Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev;
 • Hvis du tilmelder dig et seminar, møde eller kursus; eller
 • Hvis du i øvrigt kontakter Basico.

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med ovennævnte: 

Dit navn, mellemnavn, efternavn, adresse, firmaadresse, nuværende og tidligere stillingsbetegnelser, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato; køn; curriculum vitae og kopier af uddannelsespapirer og akademiske legitimationsoplysninger; CPR-nummer; tidligere ansættelsesforhold, erhvervskarriere, straffeattest, fritidsaktiviteter samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Formål med indsamling

Basicos indsamling, opbevaring og behandling af persondata er begrænset til situationer med et specifikt formål, såsom eksempelvis en opgave eller leverance, hvorom der er indgået aftale, rekrutteringsproces, behandling af din jobansøgning, fremsendelse af vores nyhedsbrev, at være en ansvarlig forretningspartner, eller på anden vis at kunne gennemføre og levere en tjeneste osv. Oplysningerne kan derudover også blive brugt til statistiske formål og kundeundersøgelser. Vi indsamler data for at kunne måle og analysere vores markedsføringstiltag på vores hjemmeside for at skabe en bedre oplevelse for eksisterende og potentielle kunder.

Det juridiske grundlag for behandling

Basico kan behandle dine persondata på baggrund af følgende juridiske grundlag:

 • Dit frivillige, specifikke, oplyste og entydige samtykke om at behandle dine persondata. Hvis der indsamles følsomme persondata fra dig, som fx sundhedsoplysninger eller lignende følsomme oplysninger, vil et sådant samtykke ligeledes være eksplicit.
 • Med henblik på at opfylde en juridisk forpligtelse.
 • Med henblik på at opfylde eller beskytte en legitim interesse, medmindre dine interesser eller fundamentale rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af dine persondata, har forrang for Basicos interesser. De interesser, som Basico fx kan forfølge, omfatter interesser i relation til at kunne servicere vores kunder, varetage en opgave eller rekrutteringsproces, behandle din jobansøgning, bibeholde en god relation og kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester til dig.

Videregivelse og modtagere af dine persondata

Basico kan videregive eller gøre dine persondata tilgængelige for følgende modtagere:

 • Basicos affilierede selskaber;
 • Leverandører, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartnere i forbindelse med et rekrutteringsforløb (fx udbydere af personlighedstests);
 • Offentlige myndigheder.

Visse modtagere behandler persondata på vegne af Basico og må udelukkende behandle dine persondata i overensstemmelse med de af Basico givne instruktioner. Sådanne tredjeparter må ikke behandle dine persondata til deres eget formål.

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Vores hjemmeside (www.basico.dk) kan indeholde links til andre websider, der hostes eller driftes af en tredjepart. Basico er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på sådanne websider, der hostes eller driftes af tredjepart.

I det omfang Basico videregiver eller gør dine persondata tilgængelige for sådanne tredjeparter, som kan anvende dine persondata til eget formål, vil en sådan videregivelse eller tilgængelighed for tredjepart kun finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor dette er påkrævet.

Videregivelse af dine persondata til et tredjeland (uden for EU/EEØ)

Basico videresender som altovervejende hovedregel ikke dine persondata til lande uden for EU/EEØ. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivning, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførelse.

Opbevaring af dine persondata

Basico opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, og inden for visse områder er der mulighed for, at dine persondata opbevares i længere tid. Ved rekrutteringer giver du samtykke til, at vi må opbevare dit CV, din ansøgning og andre dokumenter i vores database i op til 5 år og registrere oplysninger indeholdt heri. Kontakt venligst Basico for yderligere oplysninger om de særlige regler (kontaktoplysninger findes nedenfor).

Nogle af dine persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som fx er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale.

I markedsføringsmæssig henseende gemmer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig. Du kan framelde dig når som helst.

Dine rettigheder som datasubjekt

Basico har kontinuerligt fokus på at beskytte dine persondata og sikre dine rettigheder som et datasubjekt.

Du har som datasubjekt visse rettigheder, som beskrives nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser eller for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Såfremt du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder som datasubjekt, så kontakt venligst Basico (kontaktoplysninger findes nedenfor).

Ret til indsigt

 • Du har ret til at anmode om at få indsigt i de persondata, som Basico opbevarer om dig. Basico er forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed for dig, fx:
 • formålet er med behandlingen,
 • de omhandlede kategorier af persondata,
 • modtagerne eller kategorierne af modtagere, herunder modtagere i tredjelande,
 • opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af opbevaringsperioden,
 • retten til at klage til Datatilsynet,
 • alle tilgængelige oplysninger om kilden til persondata, når de ikke er indsamlet fra dig som datasubjekt.

Basico skal stille et eksemplar til rådighed af de persondata, der behandles, uden omkostninger og i elektronisk form, hvis forespørgslen er blevet fremsendt i en almindeligt anvendt elektronisk form. Vi vil bestræbe os på at gøre dette hurtigst muligt og i alle tilfælde besvare din anmodning inden 30 dage.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget unøjagtige persondata om dig, herunder at få fuldstændiggjort ufuldstændige persondata.

Ret til sletning

 • Under visse betingelser har du ret til at få dine oplysninger slettet, hvilket indebærer, at Basico på din forespørgsel skal slette de persondata, der opbevares om dig. Bemærk venligst, at retten til sletning ikke er absolut, hvorfor en af følgende betingelser skal foreligge:
  • persondataene er ikke længere nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet,
  • du trækker dit samtykke tilbage, og der findes ikke noget andet juridisk grundlag for at behandle dine persondata (såsom Basicos overvejende interesser),
  • du gør indsigelse mod behandlingen, og der findes ingen altovervejende grunde til at behandle dine persondata,
  • persondataene er blevet behandlet ulovligt, eller
  • persondataene skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse under EU-lovning eller dansk lovgivning.

Ret til begrænsning

 • Hvis et af følgende forhold er gældende, har du ret til at begrænse Basicos behandling af dine persondata:
  • Persondataenes nøjagtighed anfægtes af dig – dog kun i en periode, der gør det muligt for Basico at berigtige nøjagtigheden af sådanne persondata,
  • Behandlingen er ulovlig, og du beder om at få begrænset brugen af persondata i stedet for at få dem slettet,
  • Basico har ikke længere behov for at behandle persondataene, men du har brug for persondataene for at gøre et retskrav gældende, udøve eller forsvare et retskrav, fx som dokumentation eller bevis,
  • Af årsager, der er forbundet med din særlige situation, har du gjort indsigelse mod behandlingen og afventer bekræftelse af, om Basicos juridiske grunde tilsidesætter datasubjektets grunde.

Ret til dataportabilitet

 • Du har ret til at modtage de persondata, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvor behandlingen er baseret på et samtykke eller en kontrakt, og når behandlingen udføres i et automatisk genereret format, har du ret til at videresende disse persondata til tredjepart uden nogen hindring fra Basico.

Indsigelsesret

 • Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod Basicos behandling af dine persondata.

Tilbagekaldelse af samtykke

I tilfælde hvor behandlingen af dine persondata er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til gdpr@basico.dk. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker Basicos behandling af dine persondata forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Klage

Hvis du ønsker at fremsætte en klage over Basicos behandling af dine persondata, kan du kontakte Basico. Hvis din klage ikke afklares tilfredsstillende, er du også velkommen til at kontakte Datatilsynet.

Cookie-politik

Vi anbefaler, at du læser vores Cookie-politik, som er tilgængelig her https://www.basico.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

Ændringer i persondatapolitikken

Denne datapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Persondatapolitikken indeholder til enhver tid oplysninger om datoen for den senest gældende version. I den udstrækning ændringer i Persondatapolitikken anses for at være væsentlige og betydelige, vil du få udtrykkelige oplysninger herom, fx via Basicos webside. I nogle tilfælde vil du modtage en forespørgsel fra Basico om at acceptere ændringerne, før de træder i kraft.

Relevante kontaktoplysninger

Basico A/S
Philip Heymans Allé 3, 5. sal
DK-2900 Hellerup
Tlf. 70 27 03 71
CVR-nr. 35852190
E-mail: GDPR@basico.dk

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Webside: www.datatilsynet.dk

Datoen for den seneste gældende version af Persondatapolitikken

[22/05/2018]

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her