6 tiltag der tiltrækker de bedste talenter til Finance

6 tiltag der tiltrækker de bedste talenter til Finance

Af

Det er de jobsøgendes marked. Et faktum, man tydeligt mærker, når jagten på talenter til ledige stillinger i Finance sættes ind.

En netop offentliggjort undersøgelse, som sætter fokus på Finances største udfordringer i 2017, bakker påstanden op: Vanskeligheden ved at tiltrække talenter topper listen.

Ikke nok med at det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere, så takker mange kandidater nej til attraktive jobs af en simpel årsag:

Over 25% af dem, der har søgt nyt job inden for de seneste 3 år, har takket nej til et job udelukkende, fordi de oplever et uprofessionelt og negativt ansættelsesforløb, hvor:

• Ansættelsesforløbet trækker ud
• Ansættelsesforløbet indeholder mange forskellige trin, som ansøgerne skal igennem
• Dårlig kommunikation som langsom svar på afklarende spørgsmål og tilbagemelding præger processen

Ikke overraskende er det faktorer, der får kandidater til at opgive et muligt job. Men i sådan en situation taber du ikke kun en dygtig kandidat på gulvet – din virksomheds image lider også et alvorligt knæk. For ansættelsesprocessen har stor betydning for, hvordan kandidater overordnet set opfatter en virksomhed. For over 50% mener, at ansættelsesprocessen i høj eller meget høj grad påvirker deres generelle holdning til virksomheden. Og mange deler deres oplevelser med venner og bekendte.

”What’s in it for me-tankegangen” er nøglen til succesfuld rekruttering
I Basico Search & Selection oplever vi, at ansøgere i dag har en langt mere omhyggelig tilgang til jobsøgningsprocessen end tidligere. De stiller spørgsmål til en potentiel ny arbejdsgivers værdigrundlag, ledelsesstil, organisationsstruktur og vil i højere grad også kende udviklingsmulighederne.

Hvorfor? Fordi de kan tillade sig at være kritiske, men også fordi nutidens moderne medarbejdere i højere grad vægter at finde mening med deres jobfunktion og derigennem opnå indflydelse. Derfor kræver rekruttering af talenter åbenhed - både over for nye værktøjer, men også åbenhed over for, at du udlever din virksomheds værdier i rekrutteringssammenhænge, så kandidaten oplever, at værdierne er velintegreret og ikke kun ord, der er skrevet ned på et stykke papir.

For ”What’s in it for me”-tankegangen er i dag nøglen til succesfuld rekruttering. Det er afgørende, at du formår at sætte ord på, hvilke gevinster det giver kandidaten at blive en del af netop din virksomhed.

Her får du 6 tiltag, som du med fordel kan have med i dine overvejelser i jagten på talenter til Finance:

  1. Slå på gode medarbejderforhold som personalegoder, work/life balance, uddannelse, etc. Hvad kan I tilbyde kandidater? Hvorfor er I en attraktiv arbejdsplads?
  2. Tag udgangspunkt i de krav og ønsker, som de jobsøgende har.
  3. Kommuniker via sociale medier, mobilen, videoer og gør kommunikationen personlig.
  4. Tilbyd dine kandidater en god og behagelig rekrutteringsproces. Mennesker vælger mennesker.
  5. Sikr en effektiv og struktureret rekrutteringsproces: Overhold aftaler, undgå ekstra møder og giv hurtige tilbagemeldinger.
  6. Se afslag til fravalgte kandidater som muligheden for nye ”ambassadører”.

Udvikling kræver de rette medarbejdere
Vi hjælper dig med at rekruttere talenter inden for Finance og Legal
Basico Search & Selection skaber kontakt til de kvalificerede økonomer og jurister, du har brug for i udviklingen af din virksomhed. Når din virksomhed har en ledig stilling inden for Finance eller Legal, sikrer vi den rettekandidat til jobbet.

Hos os tæller erfaring, ansvarlighed og engagement.

Kontakt mig på info@basico.dk / tlf: 31529100